Ekološki uzgoj

Što znači uzgajati kupine na ekološki prihvatljiv način.

Kako bismo očuvali prirodu i zaštitili zdravlje ljudi i životinja, kroz siguran i zdrav radni okoliš, svoje imanje OPG Jambrešić obrađujemo u skladu s posebnim, EKO sustavom i sistemom održivog gospodarenja.

EKOloški uzgoj

Ekološka proizvodnja zahtjeva više znanja od konvencionalne jer ne raspolaže sredstvima brzog djelovanja, tj. ne temelji se na jednostavnim receptima i odnosu simptom-liječenje, već na poznavanju mehanizama AGROEKOSUSTAVA

Kako bismo očuvali prirodu i zaštitili zdravlje ljudi i životinja, kroz siguran i zdrav radni okoliš, svoje imanje OPG Jambrešić obrađujemo u skladu s posebnim, EKO sustavom i sistemom održivog gospodarenja.

Ekološka proizvodnja za razliku od konvencionalne zahtjeva više znanja jer ne raspolaže sredstvima brzog djelovanja, tj. ne temelji se na jednostavnim receptima i odnosu simptom-liječenje, već na poznavanju mehanizama AGRO-EKO SUSTAVA.

Kako bismo očuvali prirodu i zaštitili zdravlje ljudi i životinja, kroz siguran i zdrav radni okoliš, svoje imanje OPG Jambrešić obrađujemo u skladu s posebnim, EKO sustavom održivog gospodarenja. Pri tome poštujemo prirodni ciklus proizvodnje korištenjem obnovljivih resursa i očuvanjem krajobraza.

Razlike između EKO-proizvodnje i konvencionalne proizvodnje

Ekološka proizvodnja zahtjeva više znanja od konvencionalne jer ne raspolaže sredstvima brzog djelovanja, tj. ne temelji se na jednostavnim receptima i odnosu simptom-liječenje, već na poznavanju mehanizama AGRO-EKO SUSTAVA. Osnova agro-eko sustava je tlo, jer se preko tla upravlja održivošću poljoprivrede i kvalitetom okoliša te se kontrolira unos hraniva u prehrambeni lanac.

Ekološka proizvodnja povećava sadržaj organske tvari i biološku aktivnost tla, a ishrana bilja u eko proizvodnji temelji se na BIOLOŠKI DERIVIRANIM HRANIVIMA.

Prednosti EKOloške proizvodnje

U klasičnoj konvencionalnoj poljoprivredi je evidentno prekomjerno i neracionalno trošenje neobnovljivih prirodnih resursa. Takve mjere, koje ostavljaju trajne štetne posljedice na cjelokupnu prirodu i prirodne procese, remete uspostavljanu ravnotežu u prirodi.

Moderna znanost je utvrdila da veliki broj bolesti ima uzročno-posljedičnu povezanost s kvalitetom hrane koju jedemo. Činjenica je de se kvaliteta hrane uvelike smanjuje pojavom raznih rezidua koji ostaju u biljkama nakon primjene kemijskih sredstva u agrotehnici.

Ponovo shvaćamo da suradnja s prirodom, umjesto njezinog sustavnog uništavanja, daje puno bolje rezultate.

Ekološka poljoprivreda uklapa se u koncept održivog razvoja jer nizom mjera koje obuhvaćaju ukupno gospodarenje teži ekološki čistoj, gospodarski isplativoj, etički prihvatljivoj i socijalno pravednoj proizvodnji. Današnja poljoprivreda pretvorila je polja u određeni oblik industrijske proizvodnje s jedinim ciljem da iz zemlje izvuče što više resursa. Nestale su mnoge biljne i životinjske vrste, a drastično se smanjio i broj seoskih gospodarstava. Zahvaljujući takvom pristupu konvencionalna poljoprivreda danas je najveći onečišćivač okoliša, pitke vode i zraka.

Ekološka proizvodnja je nužnost, želimo li Zemlju sačuvati za buduće naraštaje.

Kako postati EKOproizvođač?

Prvi korak u ekološkom uzgoju prijelazno je razdoblje s konvencionalne na ekološku poljoprivredu.

Ako se prelazi ili započinje s ekološkim načinom uzgoja ljekovitog bilja, vrlo je važno voditi računa da se nasadi ne nalaze preblizu prometnicama ili drugim izvorima onečišćenja. Prema propisima, proizvodna jedinica mora biti udaljena najmanje 50 metara od prometnice na kojoj prometuje više od sto vozila po satu.

Plodnost i biološka aktivnost tla održava se i povećava sijanjem mahunarki, zelenih biljaka za gnojidbu te dodavanjem kompostiranog ili nekompostiranog organskog materijala dobivenog na gospodarstvima. To se odnosi na stajski gnoj, gnojnicu domaćih životinja i komposte biljnih otpadaka.

Uz prikladni izbor vrsta i sorti sadnica, suzbijanje štetočina i korova obavlja se prikladnim plodoredom, odgovarajućom obradom tla, zaštitom korisnih biljaka i životinja, stvaranjem povoljnih uvjeta za razvoj prirodnih neprijatelja štetočina i uništavanjem izdanaka korova fizikalnim i mehaničkim načinom.

Zabranjeno je spaljivanje organskih tvari tj. biljnih ostataka poslije žetve. Voda, koja se rabi u ekološkoj proizvodnji, mora odgovarati uredbi o klasifikaciji voda i uredbi o opasnim tvarima u vodama.

Sve što se koristi u EKO proizvodnji treba biti ekološkog podrijetla.
Sjeme treba biti iz ekološke proizvodnje. Ambalaža za pakiranje mora osigurati očuvanje kakvoće i svježine te mora biti ekološki prihvatljiva.

Skladišni prostor treba biti zaštićen od sunčeva svjetla, suh i po mogućnosti hladan. Preporučuje se vlažnost zraka od oko 60% kod temperature od 19°C.
Pri pokretanju uzgoja bilja na ekološki prihvatljivi način, potrebno se je javiti u najbližu nadzornu stanicu ili u Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu.