Vi ste ovdje: Početna Eko uzgoj

EKOloški uzgoj


Eko kupina

Eko kupina

Kako bismo očuvali prirodu i zaštitili zdravlje ljudi i životinja, kroz siguran i zdrav radni okoliš, svoje imanje OPG Jambrešić obrađujemo u skladu s posebnim, EKO-sustavom održivog gospodarenja. Pri tome poštujemo prirodni ciklus proizvodnje korištenjem obnovljivih resursa i očuvanjem krajobraza.

Razlike između EKO-proizvodnje i konvencionalne proizvodnje

Ekološka proizvodnja zahtjeva više znanja od konvencionalne jer ne raspolaže sredstvima brzog djelovanja, tj. ne temelji se na jednostavnim receptima i odnosu simptom-liječenje, već na poznavanju mehanizama AGROEKOSUSTAVA. Osnova agroekosustava je tlo, jer se preko tla upravlja održivošću poljoprivrede i kvalitetom okoliša te se kontrolira unos hraniva u prehrambeni lanac.

Ekološka proizvodnja povećava sadržaj organske tvari i biološku aktivnost tla, a ishrana bilja u ekoproizvodnji temelji se na BIOLOŠKI DERIVIRANIM HRANIVIMA.

Prednosti EKOloške proizvodnje

U klasičnoj konvencionalnoj poljoprivredi je evidentno prekomjerno i neracionalno trošenje neobnovljivih prirodnih resursa. Takve mjere, koje ostavljaju trajne štetne posljedice na cjelokupnu prirodu i prirodne procese, remete milijardama godina uspostavljanu ravnotežu u prirodi.

Moderna znanost je  utvrdila da veliki broj bolesti ima uzročno-posljedičnu povezanost s kvalitetom hrane koju jedemo. Činjenica je de se kvaliteta hrane uvelike smanjuje  pojavom raznih rezidua koji ostaju u biljkama nakon primjene  kemijskih sredstva u agrotehnici.

Ponovo shvaćamo  da suradnja s prirodom, umjesto njezinog sustavnog uništavanja, daje puno bolje rezultate.

Plantaža EKO kupina

Plantaža EKO kupina

Ekološka  poljoprivreda  uklapa se u  koncept održivog  razvoja jer čitavim nizom mjera   koje obuhvaćaju ukupno gospodarenje teži ekološki čistoj, gospodarski isplativoj, etički prihvatljivoj i socijalno pravednoj proizvodnji. Današnja poljoprivreda pretvorila je polja u određeni oblik industrijske proizvodnje s jedinim ciljem da iz zemlje izvuče što više. Nestale su mnoge biljne i životinjske vrste, a drastično se smanjio i broj seoskih gospodarstava.

Zahvaljujući takvom pristupu konvencionalna poljoprivreda danas je najveći onečišćivač okoliša, pitke vode i zraka.

Ekološka proizvodnja je  nužnost, želimo li Zemlju sačuvati za buduće naraštaje

Kako postati EKOproizvođač?

Prvi korak u ekološkom uzgoju prijelazno je razdoblje s konvencionalne na ekološku poljoprivredu.

Ako se prelazi ili započinje s ekološkim načinom uzgoja ljekovitog bilja, vrlo je važno voditi računa da se nasadi ne nalaze preblizu prometnicama ili drugim izvorima onečišćenja. Tako je propisano da proizvodna jedinica mora biti udaljena najmanje 50 metara od prometnice na kojoj prometuje više od sto vozila po satu.

EKO kupina

EKO kupina

Plodnost i biološka aktivnost tla održava se i povećava sijanjem mahunarki, zelenih biljaka za gnojidbu  te dodavanjem kompostiranog ili nekompostiranog organskog materijala dobivenog na gospodarstvima. To se odnosi na stajski gnoj, gnojnicu  domaćih životinja i komposte  biljnih otpadaka.

Uz prikladni izbor vrsta i sorti sadnica, suzbijanje štetočina i korova obavlja se prikladnim plodoredom, odgovarajućom obradom tla, zaštitom korisnih biljaka i životinja, stvaranjem povoljnih uvjeta za razvoj prirodnih neprijatelja štetočina i uništavanjem izdanaka korova fizikalnim i mehaničkim načinom.

Zabranjeno je spaljivanje organskih tvari tj. biljnih ostataka poslije žetve.Voda, koja se rabi u ekološkoj proizvodnji, mora odgovarati uredbi o klasifikaciji voda  i uredbi o opasnim tvarima u vodama.

Potvrdnica o eko proizvodnji

Potvrdnica o eko proizvodnji

Potvrdnica o eko proizvodnji

Potvrdnica o eko proizvodnji

Sve što se koristi u EKO-proizvodnji treba biti ekološkog podrijetla

Sjeme treba biti iz ekološke proizvodnje. Ambalaža za pakiranje mora osigurati očuvanje kakvoće i svježine te mora biti ekološki prihvatljiva.

Skladišni prostor treba biti zaštićen od sunčeva svjetla, suh i po mogućnosti hladan. Preporučuje se vlažnost zraka od oko 60% kod temperature od 19°C.

Pri pokretanju uzgoja bilja na ekološki prihvatljivi način, potrebno je javiti se u najbližu nadzornu stanicu ili u Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu.